TED

تد امروز : دستگاه‌های هوشمندتان درباره شما چه می‌دانند (و منتشر می کنند)

تد امروز موضوع: دستگاه های هوشمندتان درباره ی شما چه می دانند و منتشر می کنند سخنرانان:کشمیر هیل و سوریا ماتوو کمی درباره ی سخنرانی:زمانی که دستگاه‌های هوشمند متعلق به شما قادر به صحبت کردن با شما می‌شوند، دیگر با چه افرادی حرف می‌زنند؟ کشمیر هیل و سوریا ماتوو می‌خواستند …

ادامه نوشته »